Missie en visie

 

Samen
Samen rijker
Samen rijker worden

In goede harmonie met elkaar
In een open sfeer met elkaar
In persoonlijke beleving met elkaar
In samen leren met en van elkaar
In een hechte gemeenschap met elkaar
Daar gaan wij,
leerlingen, leerkrachten én ouders voor

 

Er wordt gewerkt vanuit de volgende kernwaarden:

VERTROUWEN, SAMENWERKEN, ONTWIKKELING, KWALITEIT EN PLEZIER.

Door het bieden van een veilige en vertrouwde, maar ook uitdagende omgeving kunnen leerlingen zich ontwikkelen. We dagen de leerlingen uit hun talenten en creativiteit te ontwikkelen en benutten en leren hen verantwoordelijkheid te nemen voor henzelf en hun omgeving. Samenwerken en het leren van en met elkaar zijn belangrijke pijlers binnen de school. Onze missie is: ’Samen rijker worden’. Vanuit dit perspectief werken we vanuit coöperatief leren. Het is belangrijk dat leerlingen zich gewaardeerd voelen om wie ze zijn en met plezier naar school gaan. Plezier hebben, genieten en met elkaar dingen beleven op school vinden we cruciaal en een voorwaarde om tot optimale prestaties te komen.

En zo brengen wij dit samen in de praktijk: