Onze school

Deze pagina is met zorg opgesteld om u als ouder een zo goed mogelijk beeld te kunnen laten vormen over onze school. Klik op een van de onderstaande iconen om het desbetreffende item te openen.

Toelichting schoolnaam

Th.J. Rijkenschool

Missie en visie

Samen rijker worden

Ons onderwijs

Zelfontwikkeling

Het team

2020-2021

Groepen en cluster

Gedeelde verantwoordelijkheid

MR deelraad

Medezeggenschapsraad

Oudervereniging

Inbreng schoolgebeuren

Leerlingenraad

Inspraak leerlingen

Stichting Scala

Collectief basisscholen