Schooltijden

De afgelopen schooljaren hebben we een overgang van het traditionele lestijdenmodel naar het Hoorns lestijdenmodel doorgemaakt. Met ingang van schooljaar 2021-2022 is voor alle groepen het Hoorns lestijdenmodel van toepassing. Dit betekent dat de leerlingen gemiddeld 940 lesuren per schooljaar onderwijs krijgen, gedurende de gehele basisschoolperiode. Concreet betekent dit dat de leerlingen dan de gehele schoolperiode op woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij zijn.

Wegens Corona hebben we begin 2020-2021 met een continurooster gewerkt. Door de vele positieve reacties over het continurooster heeft de MR een ouderpeiling gehouden, met als resultaat dat het continurooster gecontinueerd wordt in de toekomst. Dit betekent dat de schooltijden vanaf schooljaar 2021-2022 voor alle groepen  als volgt zullen zijn:

Dag Tijd
Maandag
08.30-14.30 uur
Dinsdag
08.30-14.30 uur
Woensdag
08.30-12.30 uur
Donderdag
08.30-14.30 uur
Vrijdag
08.30-12.30 uur

Om 08.15 uur wordt door een leerkracht toezicht gehouden op de speelplaats. De leerlingen mogen naar binnen als de deuren om 08.25 open gaan. Om 8.30 uur starten de lessen.