Het team

2021-2022

Debbie Slomp

Directrice

maandag, dinsdag en donderdag

Lieke Elshout

Intern begeleider

maandag (1x per 2 weken), dinsdag, donderdag

Esther Hendriks

Groep 1-2

donderdag en vrijdag

Tatchiana Frodyma

Groep 1-2

maandag, dinsdag en woensdag

Lonneke van Tilburg

Groep 3

maandag, dinsdagochtend, donderdag, vrijdag

Fleur van der Meyden

Groep 4

maandag t/m woensdag
Plus in de klas Groep 4/5

Ingrid Hurkmans

Groep 4

donderdag- en vrijdagochtend

Nancy Dijkhoff

Groep 5 (tot begin november)

Dinsdag, woensdag, donderdag

Antoinette van den Brandt

Groep 5

maandag t/m vrijdag

Denise van Arendonk

Groep 6

maandag t/m vrijdag
Plus in de klas groep 6/7

Yvette Geerts

Groep 7

maandag, dinsdagochtend, woensdag, donderdagochtend, vrijdag

Lindsey van de Wiel

Groep 8

maandag t/m vrijdag

Yvonne van Dalen

Onderwijsassistente

maandag, dinsdagochtend, donderdag en vrijdag

Timo Vogels

Gymdocent groep 3 t/m 8

vrijdag