Het team

2020-2021

Debbie Slomp

Directrice

maandag, dinsdag en donderdag

Lieke Elshout

Intern begeleider

dinsdag, donderdag en vrijdag 1x per 2 weken

Esther Hendriks

Groep 1-2

dinsdag, donderdag en vrijdag

Nancy Dijkhoff

Groep 1-2

maandag en donderdag

Tatchiana Frodyma

Groep 1-2

maandag, dinsdag en woensdag

Fleur van der Meyden

Groep 3

maandag t/m donderdagochtend
Plus in de klas Groep 4-5

Lonneke van Tilburg

Groep 3

donderdag en vrijdag

Yvette Geerts

Groep 4

maandag t/m donderdag

Antoinette van den Brandt

Groep 5

maandag t/m vrijdag

Denise van Arendonk

Groep 6

maandag t/m vrijdag

Ingrid Hurkmans

Groep 7

maandag t/m donderdag

Lindsey van de Wiel

Groep 8

maandag t/m vrijdag
Plus in de klas Groep 6-7-8

Yvonne van Dalen

Onderwijsassistente

maandag, dinsdag en vrijdagochtend

Timo Vogels

Gymdocent groep 1-2 t/m 8

vrijdag